Bersama Menghayati Erti Ramadan dalam Cerpen Ibtisam Syawal Oleh Amiza Khusyri Yusof (Bahagian Dua)

Oleh Rosmawati binti Ali

Gaya Bahasa


Gaya bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa, iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi. Dengan itu, bahasa yang digunakan lebih mengutamakan kefahaman dan kejelasan makna, sama seperti bahasa dalam akhbar, majalah dan buku ilmu pengetahuan. Tetapi oleh kerana puisi karya satera, maka bahasa yang ada padanya tidaklah sekadar memenuhi keutamaan itu sahaja. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan, kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya. Ketiga – tiga ini diperlukan untuk tujuan memenuhi syarat – syarat keindahan bahasa sastera, khususnya puisi, supaya berupaya menimbulkan kepelbagaiaan kesan kepada pembaca atau pendengarnya. (Azmi Rahman, 2008. hlmn.13.1).

Metafora

Gaya bahasa Metafora adalah penggunaan kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersurat atau sesuatu objek diberikan sifat secara kiasan. Gaya bahasa ini mengandungi dua perkataan; satu bersifat konkrit dan sepatah lagi abstrak. Di dalam cerpen ini terdapat gaya bahasa metafora iaitu hujan rahmat.

Malam rayanya takbir bergema syahdu dari rumah ke rumah dalam renyai – renyai hujan rahmat. (hal.1)

Hujan rahmat membawa maksud hujan adalah pemberian tuhan yang membawa simbol rezeki. Hujan adalah bersifat abstrak manakala rahmat adalah bersifat konkrit. Terdapat juga contoh – contoh lain seperti :

Ketika itulah datuk memandang saya dan menghadiahkan senyuman tawar. (hal.2)

Memang ada sebuah rumah daif di hujung kampung yang selalu saya lewati setiap kali malam takbir. (hal.2)

Personafikasi

Gaya bahasa Personafikasi pula bermaksud gaya bahasa memberikan sifat manusia atau penginsafan pada sesuatu benda, keadaan, atau suasana. Contoh yang terdapat di dalam cerpen ini ialah takbir bergema syahdu.

Malam rayanya takbir bergema syahdu dari rumah ke rumah dalam renyai – renyai hujan rahmat. (hal.1)

Takbir bergema syahdu merupakan suasana yang diberikan sifat penginsafan manusia. Ayat tersebut menunjukkan betapa indahnya dan insafnya apabila takbir dibacakan bersama – sama pada malam sebelum tibanya Syawal. Selain itu, personafikasi juga terdapat dalam ayat air yang bergenang di kelopak mata datuk.

Ketika itu ada air yang bergenang di kelopak mata datuk. (hal.7)

Ayat tersebut menerangkan datuk sedang menangis. Airmata yang turun digantikan dengan air yang bergenang.

Simile

Gaya bahasa Simile merupakan gaya bahasa kiasan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yang lain dengan menggunakan kata – kata perbandingan umpama, bak, macam, laksana, dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk membolehkan pengarang meluahkan perasaan atau fikirannya dengan berjaya dan mengurangkan huraian yang panjang atau meleret – leret. Antara contoh penggunaan simile adalah seperti berikut :

Saya lantas bertanya kepadanya, kenapa dia kelihatan bermuram dura tidak seperti keceriaan yang selalu terpapar kala di ambang syawal? (hal.2)

Sehingga melewati rumah Ibtisam di hujung kampung, tanda – tanda istifham kembali menjuak, bagai letus – letus gunung berapi menceratkan lavanya. (hal.6)

Sinkope

Gaya bahasa sinkope merupakan gaya bahasa singkatan bagi sesuatu perkataan. Contohnya perkataan 'tak' adalah tidak.

"Kau tak ingat firman Tuhan dalam surah al-Baqarah, ayat 183?” Suara Ibtisam tiba – tiba menjadi keras. (hal.7)

”Tak apa, selepas maghrib kita sambung.” Kata datuk sambil menepuk – nepuk belakang saya. (hal.5)

Hiperbola

Hiperbola merupakan gaya bahasa yang pernyataannya dibuat secara berlebih – lebihan dalam usaha untuk menekankan sesuatu pandangan, idea atau peristiwa. Contoh di dalam cerpen ini adalah seperti berikut :

Sehingga melewati sebuah rumah usang di hujung kampung, tanda – tanda istifham kembali menjuak, bagai letus – letus gunung berapi menceratkan lavanya. (hal.6)

Ayat yang bergaris itu menunjukkan hiperbola. Perasaan aku yang tidak sabar – sabar untuk mendengar datuk bercerita lagi tentang Ibtisam.

Penggunaan Bahasa Asing

Penggunaan bahasa asing juga merupakan gaya bahasa di dalam sebuah karya sastera. Penggunaan bahasa asing menunujukkan tahap pembacaan yang menarik. Pengarang banyak menggunakan perkataan – perkataan bahasa Arab di dalam cerpen ini. Contohnya perkataan syawal, Ramadan, solat, surah al-Baqarah, Takdir Rabul Jalil dan sebagainya.
Contohnya :

Takdir Rabul Jalil, Ibtisam meninggal dunia hari itu juga. (hal.8)

"Kau tak ingat firman Tuhan dalam surah al-Baqarah, ayat 183?” Suara Ibtisam tiba – tiba menjadi keras. (hal.7)

Ibtisam akan menhias rumah, membersihkan persekitarannya setiap kali tibanya Ramadhan al-Mubarak. (hal.5)

Penutup

Cerpen Ibtisam Syawal ini mempunyai banyak nilai – nilai murni dalam masyarakat. Tahap pembacaannya mudah difahami oleh semua golongan atau lapisan masyarakat. Pengarang mengetengahkan sastera Melayu berunsur Islam di dalam cerpen ini. Sastera Melayu berunsur Islam tidak lagi begitu asing di dalam arena penulisan negara kita. Namun mesej sebenar yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada masyarakat adalah untuk memahami erti sebenar Ramadan. Sesuai dengan watak pengarang yang suka berdakwah telah menggunakan arena penulisan sebagai satu medium untuk menyampaikan dakwahnya.

Rujukan

Abdul Rahman Abdul Rashid, Rahim Ngahat & Mohamad Mokhtar Hassan. (2003). Mutiara Sastera Melayu Moden. Selangor. Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

Azmi Rahman. (2008). Nota Kuliah dan Rujukan : Kesusasteraan Melayu. Sintok. Universiti Utara Malaysia.

Harun Jaafar. (2000). Siri kesusasteraan Melayu STPM : Sejarah Melayu dan Kritikan Sastera. Selangor. Pustaka Sistem Pelajaran Sdn. Bhd.

Nur Naemah Ibrahim. (2004). Kupasan Grafikal Kesusasteraan Melayu : Sejarah dan kritikan sastera. Selangor. SNP Eastview Publications Sdn. Bhd.

Amiza Khusyri Yusof. Ibtisam Syawal. Berita Minggu, 5 November 2006.

*Cerpen Ibtisam Syawal telah memenang Anugerah Sastera Negeri Sembilan (ASNS) 2007.

Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

Search

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark. Converted by LiteThemes.com.